VIDEO: Stavba průplavu do námořního přístavu Elbląg v Polsku

Stavba průplav do námořního přístavu Elbląg. Zdroj: NDI
Doba čtení: < 1 minuta
Polsko zahájilo v roce 2018 stavbu nového průplavu spojující lagunu Visly s Gdaňským zálivem s cílem zkrátit, prohloubit a zjednodušit námořní cestu z přístavu Elbląg k Baltskému moři. Kanál v roce 2021 zkrátí současnou trasu přes Piławskou úžinu (přes Rusko) do Baltského moře asi o 100 km. Staví se v oblasti Skowronki v Pomořanském vojvodství.

Průplav bude 1,3 km dlouhý a 5 metrů hluboký. Poskytne přístup do Elblągu pro námořní a říčně-námořní plavidla dlouhá 100 metrů, šířky 20 metrů a s ponorem 4 metrů. Uprostřed průplavu bude umístěna plavební komora, která oddělí lagunu od otevřeného moře.

Nad kanálem, na trase vojvodské silnice č. 501, budou postaveny dva otočné mosty, jejichž úkolem je zajistit vozidlům nepřetržité spojení mezi oběma břehy průplavu. Výstavba průplavu musí být doprovázena kompenzačními opatřeními – hlavním je vytvoření umělého ostrova v laguně o rozloze 181 ha. Elipsovitý ostrov má být 2-3 m nad mořem a pro jeho stavbu bude použit materál vytěžený při stavbě průplavu.

AKTUÁLNÍ VIDEO ZE STAVBY