V Budějovicích se diskutovalo o rozvoji Vltavské vodní cesty

Doba čtení: 2 minuty
Zástupci Jihočeského kraje a měst z okolí Vltavy, Ministerstva dopravy a institucí spojených s plavbou se sešli 20. srpna 2021 na konferenci Lodě na vltavské vodě. Projednával se rozvoj na Vltavské vodní cestě i cyklostezka, která spojí Lipno s Týnem nad Vltavou. Podle statistik zájem o řeku každoročně roste. Láká turisty i místní obyvatele.

Konference byla součástí třetího ročníku festivalu vodní turistiky Lodě na vltavské vodě, který má za cíl prezentovat široké veřejnosti, jaké možnosti splavněná Vltava nabízí. Na konferenční den navazuje sobotní program, během kterého si mohou lidé zdarma vyzkoušet celou řadu aktivit. Mimo jiné například lodní linky, půjčovny paddleboardů, nebo třeba ferratu u Hluboké. Během konference samotné byla představena celá řada plánů. Povodí Vltavy dokončuje v lokalitě pod Dlouhým mostem v Českých Budějovicích výstavbu 255 metrů dlouhého vývaziště pro malá plavidla, které umožní uživatelům plavby navštívit město a jeho zajímavosti. Povodí Vltavy také pokračuje v modernizaci lodního výtahu přes hráz vodního díla Orlík. Ten od příští plavební sezóny umožní převážet plavidla v nové kabině, a to o délce až 10 m a hmotnosti 6,6 t. Náklady na modernizaci lodního výtahu činí 122 mil. Kč a jsou financovány ze SFDI. „Nárůst počtu proplavených lodí přes plavební komory na hornovltavské vodní cestě v posledních třech letech ukazuje zvýšený zájem našich spoluobčanů o sportovní plavbu a pobyt na vodě. Spolu s aktivitami destinačních společností, navazujících na plavbu, se stává Jihočeský kraj ještě atraktivnějším pro turistiku,“ uvádí generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.

Společně s rozvojem vodní cesty probíhá také realizace Vltavské cyklostezky, která propojí Lipno s Týnem nad Vltavou. Budování celé trasy probíhá v jednotlivých etapách, které postupně spojí již existující úseky cyklostezek kolem řeky. Jihočeský kraj v tomto roce zadal studii proveditelnosti na zhruba 77 km trasy od Českého Krumlova do Hněvkovic a od Vyššího Brodu do Českého Krumlova. Do konce roku 2022 by pak mělo být například propojeno Lipno s Vyšším Brodem. „Vltavská cyklostezka je projekt evropského formátu, který významně zvýší atraktivitu jižních Čech v oblasti cestovního ruchu. Téměř 154 kilometrů dlouhá trasa kopírující tok Vltavy je srovnatelná s dálkovými cyklostezkami v Porýní nebo kolem Dunaje a má tak potenciál umístit náš kraj na cyklistickou mapu Světa,” říká hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Od roku 2019, kdy se odborná konference konala poprvé, bylo splněno nebo uvedeno do procesu sedm z devíti hlavních vytyčených cílů. „Díky konferenci se nám podařilo propojit jednotlivé zainteresované strany a rozvoj Vltavské vodní cesty tak probíhá koordinovaně. Na hlavní cíle a jejich realizaci se navázala řada dalších projektů i ze soukromého sektoru a splavněná Vltava se tak otevřela široké veřejnosti. Její nabídku dnes využívají místní obyvatelé i návštěvníci jižních Čech,” hodnotí situaci David Šťastný, předseda destinační společnosti Českobudějovicko – Hlubocko, která je pořadatelem konference.