Olomoucký a Zlínský kraj podepsaly memorandum o prodloužení Baťova kanálu na Hanou

Osobní loď Marie Terezie na řece Moravě pod Olomoucí. Zdroj: Plavby Olomouc
Doba čtení: 5 minut
V úterý 23. června bylo na zámku v Tovačově podepsáno zástupci Olomouckého a Zlínského kraje, předsedy mikroregionů Střední Haná a Sdružení obcí mikroregionu Království, primátorem statutárního města Přerova, starosty měst Kojetín, Tovačov a dalších 10 obcí memorandum o prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje. Memorandum o prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje bylo iniciováno začátkem roku 2019 na základě jednání s dotčenými obcemi, městy a regiony, které potvrdily zájem o tuto myšlenku.

Memorandum má v prvé řadě za cíl zviditelnit region Hané a pomoci rozvoji vodní turistiky. Myšlenka prodloužení Baťova kanálu je na samém začátku a je ještě třeba zpracovat řadu analýz a studií, aby byly posouzeny všechny možnosti, přínosy i zápory uvažovaného prodloužení této největší moravské vodní cesty.

„Baťův kanál se po svém obnovení stal velkou a hojně využívanou turistickou atrakcí a tím pádem podnikatelskou příležitostí. Lidé, kteří po něm plují, se totiž nejenom dívají kolem sebe, ale taky vystoupí z lodi a zavítají do měst a obcí, kterými kanál prochází. Jedním z hlavních cílů cestovního ruchu přitom dnes je, aby návštěvníci v regionu zůstali déle než jeden den, aby zde přespali, dali si dobré jídlo a pití, a to právě Baťův kanál nabízí a splňuje tak všechny atributy moderní turistiky,“ konstatoval hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Náměstek hejtmana Olomouckého kraje Jiří Zemánek a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek při podpisu memoranda

Prodloužení Baťova kanálu je podle náměstka hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Zemánka vize, kterou se teď budou zainteresované strany snažit naplnit. „Čeká nás dlouhá cesta – musíme vyřešit řadu technických problémů, otázku financování a ekologické aspekty celého projektu. Pokud se nám to podaří, a já věřím, že ano, získá Olomoucký kraj obrovskou devízu, která bude přínosem nejen pro turistiku, rekreaci nebo vodní sporty, ale pro celý region,“ podotkl Jiří Zemánek.

Baťův kanál je dobrá marketingová značka, která může pomoci nalákat turisty na Hanou ve spojení vodní a cyklistické turistiky.
K memorandu se po projednání zastupitelstev připojily Olomoucký kraj, Zlínský kraj, města Přerov, Kojetín a Tovačov, dále městys Dub nad Moravou, obce Lobodice, Oplocany, Věrovany, Charváty, Blatec, Kožušany-Tážaly, Troubky, Rokytnice, Uhřičice, Svazek obcí mikroregionu střední Haná, Sdružení obcí mikroregionu Království a destinační agentura Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu.

K memorandu se nyní nepřipojí města Olomouc a Kroměříž. S Povodím Moravy a Ředitelství vodních cest se počítá jako s odbornými garanty při dalším vyhodnocení a přípravě záměru.
Memorandum není hotovým projektem, je to iniciativa, začátek dlouhého procesu, ale drobnější projekty se mohou připravovat již nyní. Jedná se především o podporu vodních sportů, výstavbu loděnic, přístavišť, sportovišť, cyklostezek a kempů a dalšího užitečného zázemí pro turisty.

Sál v Tovačově, kde proběhlo setkání a podpis memoranda

Memorandum bylo podepsáno na symbolickém místě, v historickém městě Tovačov, které je obklopeno rybníky, jezery a přírodními rezervacemi na soutoku řeky Moravy s Bečvou.
Vzhledem k předpokládanému omezení cestování do zahraničí v letní sezóně se očekává, že Baťův kanál jednou z nejatraktivnějších destinací na Moravě – Baťův kanál je unikátní tím že propojuje vodní turistiku, cyklistiku a vede napříč regiony se přírodními i kulturními zajímavostmi propojená se sítí služeb, restauračních a ubytovacích zařízení.
„Letošní sezóna na Baťově kanálu je opravdu mimořádná. Po uvolnění zdravotních omezení byly téměř okamžitě zarezervovány všechny dostupné lodě půjčoven na letní sezónu. Vzhledem k omezením a obavám cestovat do zahraničí a mimořádném prodloužení plavební sezóny až do října, očekáváme na Baťově kanále zvýšený zájem o plavbu. Prodloužení Baťova kanálu na sever i na jih jsou dlouhodobé záměry, jejichž příprava není jednoduchá. Není proto na škodu se nyní podívat jaké jsou možnosti pro rekreační plavbu směrem do Olomouckého kraje,“ říká ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek.

Zámek Tovačov

Ředitelství vodních cest ČR je investorem infrastruktury vodních cest, a kromě Baťova kanálu se stará o rozvoj například Labe nebo realizovalo v letech 2009 až 2017 splavnění Vltavy do Českých Budějovic. „Ministerstvo dopravy prostřednictvím Ředitelství vodních cest pokračuje v investicích do rozvoje Baťova kanálu. Po mnohaleté přípravě na podzim letošního roku zahájíme výstavbu plavební komory Rohatec, která umožní prodloužení Baťova kanálu do Hodonína. Připravujeme také následný projekt rekreačního přístavu ve městě Hodonín. Pro prodloužení Baťova kanálu na sever do Kroměříže se z důvodu odvolání ekologických organizací opakuje vyhodnocení vlivu na životní prostředí EIA. Po dokončení procesu se předpokládá kromě výstavby plavební komory na jezu Bělov také stavba velkého rekreačního přístavu Kroměříž. Také jsme právě dokončili první etapu rozšíření rekreačního přístavu Veselí nad Moravou a připravujeme velký přístav Slovácko jako společný přístav pro Staré Město a Uherské Hradiště. Naše práce na rozvoji Baťova kanálu je dlouhodobá, za zajímavou myšlenku proto považujeme iniciativu Olomouckého a Zlínského kraje o prodloužení Baťova kanálu na Hanou. Možnost prodloužení Baťova kanálu jsme připraveni prověřit společně s Ministerstvem dopravy v rámci rozvojových plánů vodních cest,“ uvedl ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů.

Zástupci obou krajů a regionů, kteří se zúčastnili podpisu memoranda o prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje na zámku Tovačov

Povodí Moravy je správcem Baťova kanálu a zajišťuje jeho provoz, údržbu, obnovu a modernizaci. Každoročně na vodní cestě realizuje milionové investice na udržování bezpečného a provozuschopného stavu Baťova kanálu a zajišťování provozních funkcí všech zařízení sloužících plavebnímu provozu: „Státní podnik Povodí Moravy se jako správce Baťova kanálu stará o to, aby byla vodní cesta v dobrém technickém stavu, a provádí práce na jeho údržbě a obnově. Velmi mě těší, že jsme před zahájením sezóny dokončili rekonstrukci dalších úseků Baťova kanálu. Navzdory koronaviru jsme jako každý rok připravili zahájení sezóny a také jsme letošní sezónu prodloužili. Z důvodu zpoždění turistické sezóny a výpadku příjmů jsme se rozhodli prodloužit plavební sezónu namísto tří měsíců letního režimu provozu plavebních komor na čtyři a půl měsíce. V dnešní době si lidé plánují dovolené v tuzemsku, proto bych všechny rád pozval k nám na Baťův kanál. Společně s námi tak můžou podpořit živnostníky a současně si vychutnat pohodovou atmosféru nejkrásnější vodní cesty u nás. Příprava investičních akcí na prodloužení Baťova kanálu na jihu do Hodonína i na severu do Kroměříže je v gesci ministerstva dopravy a realizace na jeho podřízené organizaci Ředitelství vodních cest. Povodí Moravy jako správce celého povodí Moravy se bude jako odborný garant při přípravě těchto projektů účastnit. Vítáme zájem o prodloužení Baťova kanálu na Hanou a budeme rádi nápomocni při jeho přípravě a realizaci jako odborný garant a správce Baťovu kanálu,“ říká generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Podpis memoranda se odehrál na symbolickém místě v Tovačově, kde byla čilá vodní turistika již v 30. letech 20. století. Dnes je plavba po Mlýnském náhonu kvůli špatnému technickému stavu nebezpečná

„Memorandum o prodloužení Baťova kanálu na území Střední Moravy kvitujeme s velkým nadšením a věříme, že realizace budoucího projektu zvýší kredit a turistický potenciál Olomouckého kraje z hlediska cestovního ruchu. Memorandum v současné fázi vítáme především jako dobrý podnět pro budování nové infrastruktury podél plánované vodní cesty. Střední Morava-Sdružení cestovního ruchu podporuje tento záměr, který je v symbióze se současnými trendy cestovního ruchu preferující zážitky ve spojení s přírodou. Iniciativu pro prodloužení Baťova kanálu vnímáme nejen jako závazek, ale především jako příležitost pro navázání hlubší spolupráce mezi Olomouckým a Zlínským krajem. Protože vzájemná spolupráce je klíčem k revitalizaci a pozitivnímu vývoji cestovního ruchu, a to nejen v rámci naší republiky. Vize propojení dvou UNESCO měst, Kroměříže a Olomouce, bude jistě silným hnacím motorem pro úspěšnou realizaci projektu prodloužení Baťova kanálu,“ říká předseda Správní rady Střední Morava-Sdružení cestovního ruchu Radovan Vašíček.

Odkaz na akci na stránkách Olomouckého kraje: www.kr-olomoucky.cz/memorandum-o-prodlouzeni-batova-kanalu-ziskalo-podporu-na-hane-i-v-sousednim-kraji-aktuality-9864.html

Mapa možného prodloužení Baťova kanálu dle územní studie Olomouckého kraje