OBRAZEM: Největší jeřáb osadil v Lužci první železniční zdvihací most v ČR

Osazování železničního mostu v Lužci nad Vltavou 5. května 2020
Doba čtení: 2 minuty
V úterý 5. května osadil největší mobilní jeřáb o nosnosti 750 tun novou konstrukci železničního mostu přes Vraňansko-hořínský plavební kanál v Lužci nad Vltavou. Nový ocelový most je obdobného vizuálního provedení jako původní konstrukce, a díky zdvižnému charakteru mostu nedojde k žádné změně úrovně ani polohy železniční tratě v blízkosti obytné zástavby obce. V České republice půjde o první funkční zdvižný železniční most.

Mostní konstrukce váží 134 tun a má rozpětí 25 metrů. Výrobu zajistila společnost STRABAG Rail. Stavba pro Ředitelství vodních cest probíhá v rámci komplexního zvýšení parametrů 60 km vltavské vodní cesty mezi Prahou a Mělníkem. Patří sem také nové zdvižné silniční mosty na zdymadle v Hoříně, ve Vraňanech a v Lužci nad Vltavou. Do konce roku přibudou pevné konstrukce mostů ve Vrbně a v Zelčíně. Ovládání všech zdvižných mostů na Hořínském plavebním kanále bude řízeno dálkově z 6 km vzdáleného velínu na plavební komoře Hořín.

Ředitel oblasti Vodohospodářské stavby a inženýring firmy STRABAG Rail Petr Sodomka k této stavbě uvedl: „Jedná se o mimořádný most, první svého druhu v České republice. Při technickém řešení mostu i jeho provozu jsme se inspirovali v Holandsku. Původní most ze začátku 20. století jsme odstranili v listopadu, poté jsme pracovali na výstavbě nových pilířů, které obsahují komory pro umístění hydrauliky. Dnes došlo k usazení nového mostu, které trvalo díky precizní práci jeřábníka jen asi hodinu.“

Na podzim bude most vybaven hydraulickým zdvižným zařízením a budou zahájeny zkoušky technologie pohybu mostu.

Pro zvedání železničního mostu budou mít přednost osobní vlaky, které jezdí podle jízdního řádu, nicméně lodě si budou předem objednávat proplutí pod zdviženým mostem v časech mezi jízdami vlaků a nebudou tak muset čekat na jeho zvednutí.

Podjezdná výška pro lodě se díky novým mostům zvýší z dnešních 4,5 metru na sedm a umožní proplutí větších osobních i nákladních lodí. S ponorem zvýšeným ze současných 1,80 m na 2,20 m loď uveze při stejných nákladech o 30 % více zboží.

„Část těžké kamionové dopravy se může díky tomu dostat ze silnic na lodě a snížit zatížení historických center měst těžkými auty s odpadem a stavebním materiálem. Příklady jiných metropolí Evropy ukazují, že to jde, a i relativně pomalé lodě své místo v moderní logistice a dopravní obsluze měst mají,“ dodal ředitel Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů.
Projekt zvýšení parametrů Vltavy z Mělníka do Prahy včetně rekonstrukce 10 mostů a prohloubení koryta na ponor 2,20 m, s celkovými náklady kolem 2 mld. Kč, bude dokončen v roce 2022 a kromě EU (nástrojem pro propojení Evropy – CEF) bude financován Státním fondem dopravní infrastruktury.

Mimo samotný železniční most také Ředitelství vodních cest vybudovalo v centru obce novou železniční zastávku.Bývalé nádraží, které již roky neslouží svému účelu, získala do svého vlastnictví obec Lužec nad Vltavou, která zde plánuje vybudovat komunitní centrum s knihovnou, infocentrem a společenskou místností pro tvorbu zájmových skupin.
Výluka na trati byla již ukončena a vlaky se 1. července vrátily do Lužce nad Vltavou. Objednatelem železniční dopravy je Středočeský kraj. Lužec tak může být díky pohodlnému vlakovému spojení velice atraktivním místem pro turisty a cyklisty ze středních Čech i z Prahy.

Vraňansko-hořínský plavební kanál byl postaven v letech 1902 až 1905 jako nejdůležitější článek splavnění Vltavy z Mělníka do Prahy pro tisícitunové lodě. S délkou 10 km se jedná o největší plavební kanál v České republice.zniční most také Ředitelství vodních cest vybudovalo v centru obce novou železniční zastávku.