OBRAZEM: Zdymadlo Hořín prošlo nejnáročnější fází modernizace, dostalo nová vrata a unikátní zvedací most

Osazování nové mosty PK Hořín 30. dubna 2020
Doba čtení: 2 minuty
Modernizace historické plavební komory Hořín u Mělníka na Vraňansko-hořínském plavebním kanále má za sebou jednu z nejnáročnějších fází.

20. dubna osadil jeřáb nová dvoukřídlá vzpěrná vrata dolního ohlaví, která mají celkový rozměr 12 x 12 metrů, jedno jejich křídlo (vráteň) váží 30 tun. Tato nová vrata umožní průjezd větších moderních lodí dle evropských standardů. Zároveň se na rozdíl od původních deskových vrat nebudou opírat o most, který bude nahrazen zdvižným. Menší horní vrata byla osazena 28.ledna 2020. „Pro snadnou dopravu jsme zvolili loď, ze které jeřáb vráteň vyzdvihl do konečné polohy,“ uvedl zástupce ředitele Ředitelství vodních cest ČR Jan Bukovský. Loď přivezla vrata z mělnického přístavu, kde je dělníci svařili.

Po nových vratech přišlo 30. dubna na řadu osadit na dolním ohlaví novou ocelovou mostní konstrukci o šířce 18 metrů, výšce 6 metrů a hmotnosti 90 tun. Pro osazení kostry mostu byl nasazen největší mobilní jeřáb v České republice o nosnosti až 750 tun.
„Tento zdvižný most je zcela unikátní. Nikde v Evropě takto řešená plavební komora, která zachovává 100 let starou technickou památku, není,“ řekl při montáži Jan Bukovský.
„Jedná se o unikátní práci, kdy po osazení nyní kameníci začnou obkládat ocelovou příhradovou konstrukci původními kameny, které mají pečlivě očíslovány. Tím se zvýší hmotnost celé mostovky z 90 na 400 tun. Po dokončení prací by měla celá stavba působit původním historickým dojmem. Jen v případě potřeby proplutí vyšších lodí bude cely mostu vyzdvižen čtyřmi hydraulickými válci,“ uvedl stavbyvedoucí Jan Prokeš ze skupiny METROSTAV.

Dělníci konstrukci osadí původními kameny, čímž bude zachován původní vzhled stavby z roku 1905. Podjezdná výška na dolním ohlaví plavební komory se díky novému mostu zvýší ze 4,5 až na sedm metrů. Ohlaví plavební komory bylo zároveň rozšířeno z 11 na 12 metrů. Nový most tak umožní pohodlné proplutí velkých osobních a nákladních lodí.
Do zkušebního provozu v původních užitných parametrech by měla být plavební komora uvedena již v červnu, dokončení modernizace a uvedení zdvižného mostu do provozu proběhne na jaře 2021.

Modernizace Vraňansko-hořínského kanálu, který je největším plavebním kanálem v České republice, znamená obrovský impuls nejenom pro rozvoj vodní dopravy, ale také pro rozvoj turistického ruchu v regionu. Očekává se, že se plavební kanál s novými zdvihacími mosty v kombinaci s obnovením železniční dopravy do Lužce nad Vltavou a novou cyklolávkou přes Vltavu stane turistickým magnetem.

Stavbu Úprava ohlaví Plavební komory Hořín realizuje dodavatel Metrostav a.s. se stavebními náklady 410 mil. Kč a práce budou dokončeny na jaře 2021.
Projekt společně s modernizací rejd plavební komory Praha – Štvanice uspěl v roce 2017 u Evropské komise a získal financování z grantu Nástroje Evropské Unie pro propojení Evropy, který dosáhne 10,7 mil. EUR. Financován je rovněž Státním fondem dopravní infrastruktury.