Modernizace čekacích stání plavební komory Štvanice usnadní kotvení lodí

Doba čtení: 3 minuty
Provoz plavební komory u pražského ostrova Štvanice již probíhá hladce a bez zbytečných prostojů. Stavbaři divize 6 ukončili práce na modernizaci prostor, v němž lodě čekají na otevření vrat komory. Dokončené dílo předali investorovi, Ředitelství vodních cest ČR, ve smluveném termínu na konci ledna a dílo bylo slavnostně otevřeno za účasti ministra dopravy Karla Havlíčka 17. června 2020.

 Na projektu s názvem „Modernizace rejd plavební komory Štvanice“ pracoval Metrostav ve sdružení s firmou Eurovia jako vedoucí účastník v poměru 60 ku 40.

Tato stavební akce se uskutečnila v rámci rozsáhlého projektu modernizace vltavské vodní cesty pro rozvoj vodní dopravy v ČR a je spolufinancovaná EU (Nástrojem pro propojení Evropy – CEF). Cílem modernizace bylo vybudování nových čekacích stání pro malá i velká plavidla v horní i dolní rejdě plavební komory. V obou rejdách bylo zároveň nutné zajistit v korytě řeky potřebnou pla vební hloubku pro nově dosahovaný ponor lodí 2,20 m, což si vyžádalo prohrábku dna. Horní stání nově nabízí čekajícím malým plavidlům možnost vyvázání u sedmi nových dalb – svislých sloupů o průměru 0,5 m. Doposud zde byly k dispozici pouze mohutné ocelové krabicové dalby pro stání velkých nákladních a osobních lodí, k nimž se ale malá plavidla nemohla bezpečně vyvázat. Z pohledu stavbařů jde o vybetonované ocelové roury, tvořené vždy jednou pilotou zasazenou do vrtu vy plněného betonovou směsí. Současně probíhala úprava břehu, bylo provedeno zpevnění paty svahu, a bylo také osazeno osvětlení, instalovám byl také informační systém.

„Modernizace horní a dolní rejdy plavební komory Štvanice je mimořádný projekt, v jehož průběhu jsme se setkali s řadou nepředvídatelných okolností. Jednalo se zejména o různorodou geologii v horní rejdě s nánosem bahenních sedimentů na dně řeky, a o složité založení ochranné jímky v nasypané pracovní plošině rejdy dolní. Zajistit „suchý“ pracovní prostor pro železobetonové konstrukce a obklad kamenem pod hladinou řeky Vltavy bylo asi nejnáročnější,“ uvedl Ing. Milan Veselský, ředitel divize 6 Metrostavu, která se specializuje na vodní díla.

Mnohem větší objem práce čekal stavbaře v prostoru dolní rejdy. Stavební řešení předpokládalo vybudování 200 m dlouhé svislé stěny v kombinaci s odsazenou opěrnou zídkou ve tvaru L, doplněnou pochozím platem s osvětlením a informačním systémem, nahrazující původní šikmý svah bez možnosti vyvázání lodě. Jde vlastně o svis lou pilotovou stěnu z převrtávaných pilot, vetknutou do skalního podloží, a kotvenou pramencovými kotvami; ke stěně je následně přibetonována stěna o tloušťce 40 cm. Svislá stěna na viditelné části nad vodou, opěrná zídka i pochozí plato jsou opatřeny kamenným obkladem, aby integrálně zapadly do historického prostředí centra Prahy bezprostředně vedle slavného Negrelliho viaduktu.
„Plavební komora Štvanice je druhá nejvytíženější komora v České republice, kde se ročně proplaví asi 12 300 plavidel, tak je opravdu potřeba, aby zde bylo kvalitní čekací stání. To byl dosud jak v horní, tak ve spodní vodě problém. Hlavním cílem projektu bylo vybudovat kvalitní čekací stání jak pod komorou, tak nad komorou, aby zde plavidla nemusela čekat se spuštěným motorem na volné vodě, a aby se zde mohla plavidla bezpečně uvázat“, řekl při slavnostním dokončení projektu modernizace plavební komory Štvanice ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů.

Tisíce tun kamene a štěrkopísku
Vybudování zdi spojené s pilotovou stěnou probíhalo v jímce, ze které byla neustále odčerpávána voda. Při výstavbě dolního čekacího stání bylo nutné zřídit do časné konstrukce. Šlo o sypanou manipulační plošinu s nájezdní rampou v korytě Vltavy, ze které byly prováděny veškeré práce, záporové pažení svahu a těsnicí i pažící konstrukce ze štětovnic pro odtěžení jímky. Na vybudování manipulační lavice se spotřebovalo 13 500 t kamene a štěrkopísku, dopravovaných pomocí remorkéru. Po dokončení prací byla lavice odtěžena. Ve finále byla nová zeď vybavena vyvazovacími pacholaty pro bezpečné stání až 135 m dlouhých osobních a nákladních lodí a samostatnými úvazy pro malá plavidla. Nedílnou součástí stavby byl i informační a komunikační systém a nová předsazená světelná signalizace, avizující stav plavební komory.
„Zakázka modernizace zdymadla Štvanice je hotová. Byla to poučná a zajímavá stavba s nadstandardní spoluprací s investorem a s účastníkem ve sdružení,“ říká Jiří Vrubel, vedoucí projektu z divize 6 Metrostavu.