Modernizace přístavu Veselí nad Moravou na Baťově kanále byla zahájena

Práce na 1. etapě modernizace rekreačního přístavu Veselí nad Moravou
Doba čtení: < 1 minuta
Rozvoj Baťova kanálu, největší moravské vodní cesty, je pro Ředitelství vodních cest jednou z priorit. 21. ledna 2020 byla slavnostně zahájena stavba modernizace přístavu Veselí nad Moravou.

Před 20 lety právě zde plavba na Baťově kanále začínala a dnes se sem vracejí stroje, aby přístav trojnásobně rozšířily, vybavily jej novými pevnými i plovoucími moly umožňujícími bezpečné vyvázání plavidel, a v neposlední řadě také servisním centrem s odběrem odpadních vod i stabilní čerpací stanicí pohonných hmot. Přístav přinese tak nejen obdobnou kvalitu přístavních služeb, jakou před pěti lety nastavil přístav Petrov, ale také pozvedne služby pro ekologickou plavbu na Baťově kanále.

Práce na 1. etapě modernizace rekreačního přístavu Veselí nad Moravou

Práce jsou organizovány tak, aby první část rozšíření proběhla během odstávky v období do dubna 2020. Během plavební sezóny bude přístav již v drobně rozšířené podobě sloužit lodím návštěvníků. Dokončení pak bude v další plavební odstávce na přelomu let 2020 a 2021.