Modernizace plavebních komor Gabčíkovo je v plném proudu

Celkový pohled na probíhající práce v komoře Gabčíkovo
Doba čtení: 2 minuty
Práce Metrostavu na Gabčíkovu i přes omezení první a druhou vlnou COVID a některé nepředvídatelné fyzické podmínky během podzimu pokračují bez přerušení. Gigantická vrata dolní komory jsou připravena k osazení, téměř kompletní je i dodávka hydraulického systému a probíhají jeho montáže.

Práce pokračují i na sanacích podloží a utěsňování dilatačních spár nátokového objektu. K tomuto kroku povolal zhotovitel potápěče. Pracuje se v hloubce 25 metrů, situaci komplikuje i viditelnost, která někdy klesá až na 10 cm. Tato fáze si vyžádala i týdenní odstávku levé plavební komory a s tím související částečné omezení plavby během následujících několika měsíců.

Dokončená je montáž velkorozměrných ocelových dílů obou křídel vrat dolního zhlaví komory. Vrátně, která dohromady váží více než tisíc tun, jsou připraveny na zasunutí do ložisek.

Skládání dílce AL3 do plavební komory pro následnou montáž

Levé křídlo bylo již opatřeno finální protikorozní ochranou. „Práce na dolních vratech běží plynule i přes covidová opatření. Na dolním zhlaví v místech opření dolních vrat pokračují práce na nových armaturách stěn opěrných prahů. Betonáž opěrných a těsnících prahů bude možná až po celkovém zkompletování a zavření vrátní, kdy dojde k jejich seřízení,“ popisuje aktuální stav prací na největším slovenském vodním díle vedoucí výstavby Ing. Radek Liška z divize 8 společnosti Metrostav.

Podle plánu běží práce na sanacích dilatačních a pracovních spár pravé plavební komory. Téměř dokončené je i barevné sjednocení povrchu komory pomocí krystalického nátěru. Pokračuje se i s osazováním nových regulačních uzávěrů v kanálech plnění a prázdnění a jejich montáží.

Na stavbě je dodaný téměř kompletní hydraulický systém – agregáty, nové hydraulické válce pro záskokovou klapku a horní vrata, uzávěry a skládka velkého provizorního hrazení. V nejbližších době by měly z Nizozemí dorazit repasované válce pro dolní vrata.

Na horním zhlaví byly po náročných jádrových vrtech osazeny všechny kotevní desky pro hydraulické válce a ocelovou konstrukci klapky, na což navazuje montáž záskokové klapky s výškou konstrukce téměř 8,5 metru.

Montáž dílců záskokové klapky

 

 

Článek převzat z časopisu Vodní cesty a plavba č. 3/2020 – ke stažení zde:
http://www.rvccr.cz/informacni-servis/casopis-vodni-cesty-a-plavba