Město i kraj nadále podporují splavnění Labe až do Pardubic

Doba čtení: < 1 minuta
V rámci společného jednání Rady Pardubického kraje s Radou města Pardubice byla dne 16. února 2023 debatována také problematika kanálu Dunaj-Odra-Labe. I přesto, že usnesením vlády byl tento projekt zastaven, shodují se obě samosprávy na důležitosti pokračování příprav na splavnění Labe až do Pardubic.

Podle primátora statutárního města Pardubic Jana Nadrchala hraje splavnění Labe pro Pardubice jednu z klíčových rolí. „Chceme pokračovat v dlouhodobých aktivitách vědoucích ke splavnění Labe minimálně pro rekreační plavbu. Město tento záměr dlouhou dobu podporuje, považujeme ho za klíčové strategické rozhodnutí, které napomůže rozvoji Pardubic nejen z pohledu cestovního ruchu, ale také průmyslu,“ podotkl primátor Pardubic Jan Nadrchal. „Labe do Pardubic a kanál Dunaj-Odra-Labe jsou dvě vedle sebe stojící záležitosti. Zatímco kanál D-O-L jsme dlouhodobě vnímali jako nerealizovatelný z hlediska ekonomické náročnosti a omezování rozvoje měst a obcí na trase nutností držet pro tento kanál takzvanou územní rezervu, tak v případě splavnění Labe do Pardubic jsme dlouhodobě v souladu, že tento projekt má smysl,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Na jeho popud se vedení kraje i města shodla na společném usnesení v této věci. „Samosprávy Pardubického kraje a Statutárního města Pardubic se shodují na důležitosti pokračování příprav splavnění Labe do Pardubic až po soutok s řekou Chrudimkou včetně veškeré navazující infrastruktury, a to bez ohledu na aktuální zastavení příprav projektu Dunaj-Odra-Labe,“ načetl hejtman Martin Netolický připravené usnesení.

Zdroj: Magistrát města Pardubice