Letošní mimořádná plavební sezóna na Vltavě byla rekordní

Doba čtení: 2 minuty
Zájem o Vltavskou vodní cestu se každým rokem zvyšuje. Od dokončení projektu splavnění Vltavy do Českých Budějovic jsou nárůsty počtu plavidel i návštěvníků na Vltavské vodní cestě o desítky procent.

V loňském roce proplulo plavebními komorami na Horní Vltavě 37 865 lidí, které přepravilo 9507 lodí. Očekávalo se, že letošní sezóna bude vzhledem k omezení cestování do zahraničí mimořádná, ale skutečnost předčila očekávání. V červenci padl dokonce rekord v počtu lodí, které propluly komorou v Hluboké nad Vltavou. Podle dat to bylo 1017 lodí a téměř 4000 lidí.

Celkový rekord letošní sezóny od května do září bylo 47 613 osob, které propluly Horní Vltavu na 11 933 plavidlech.

Podobně vytížená byla i Vltava ve Středočeském kraji, kde se v letních měsících tvořily fronty na proplavení přes hráz přehrady Orlík a převoz traktorem přes hráz přehrady Slapy.

Lodní výtah pro sportovní plavidla na hrázi přehrady Orlík dokázal letos přepravit 1 457 lodí, nejvíce za celou dobu jeho provozu od roku 1965.

Lodní výtah pro sportovní plavidla na Orlíku byl v letošním roce díky příznivým hydrologickým podmínkám v provozu po celou plavební sezónu, tj. od 1. 5. 2020 až do konce září 2020 a bylo s ním přepraveno celkem 1457 plavidel. Po provedeném srovnání se statistikami let minulých se ukázalo, že tento počet přepravených plavidel je rekordní od roku 1965, kdy byl lodní výtah uveden do provozu.

Přes vodní dílo Slapy bylo v roce 2020 převezeno 874 plavidel, což je o něco méně než v minulých letech. Zde se projevila nezbytná a nutná protiepidemická opatření, která musela být zavedena, aby bylo ochráněno zdraví, jak obsluhy zajišťují transport, tak také posádek převážených lodí. Vytížení transportního zařízení přes přehradní hráz vodního díla Slapy však bylo v rámci nastavených opatření velmi vysoké.

„Ze stručné statistiky převážení plavidel na těchto dvou nejvýznamnějších nádržích Vltavské kaskády je zřejmé, že zájem o vodní turistiku narůstá, a to nejen v letošním roce, který byl paradoxně částečně pozitivně ovlivněn pandemickou situací, kdy velká část obyvatel České republiky trávila svoji dovolenou v tuzemsku. Státní podnik Povodí Vltavy jde tomuto trendu jednoznačně vstříc a zároveň podporuje snahy Jihočeského i Středočeského kraje o posílení plavby a o vytváření podmínek pro navazující aktivity, které mají do obou krajů přinést, díky zájmu o rekreační plavbu, nové turisty a nové možnosti,“ říká Petr Kubala, generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy.

Na obou hrázích přehrad Slapy a Orlík se v horizontu několika let připravuje stavba lodních zdvihadel o kapacitě 300 tun, které by měly zajistit plynulý provoz i při vzrůstajícím zájmu o rekreaci na vodě.