VIDEO: Jeřáb osadil nový zdvihací silniční most přes kanál ve Vraňanech, připlul na lodi

Doba čtení: < 1 minuta
Ve středu 22. dubna byl na hořínském kanálu ve Vraňanech na Mělnicku osazen nový zdvihací most o délce 20 metrů. Pro chodce a auta by měl být v provozu již začátkem léta. Použitou technologií se bude jednat o první zdvihací silniční most na území Středočeského kraje.

Původní most byl úzký a nedosahoval dostatečné podjezdné výšky, proto jej Ředitelství vodních cest vyměnilo v rámci komplexních úprav vltavské vodní cesty mezi Mělníkem a Prahou. Ačkoliv loni zbouraný most nebyl obloukový, na základě požadavku památkářů nový most obloukový je, protože většina původních mostů na kanálu byla obloukové konstrukce. Všechny zdejší nové mosty zachovávají základní tvar příhradových mostů, ale mají moderní svařovanou konstrukci. Původní mosty byly nýtované.

Montáž ocelového mostu prováděli technici přímo z lodi, na které most přivezli a usazoval jej speciální jeřáb. Následně bude most opatřen vozovkou, zábradlím a bude provedena instalace hydraulické technologie umožňující zvednutí mostu až o několik metrů. Most bude řízený na dálku z velínu v Hoříně.

Investice Ředitelství vodních cest do modernizace vltavské vodní cesty pomůže nejenom lodní dopravě, ale také znamená významný přínos pro obce na Mělnicku, přes které Vraňansko-hořínský plavební kanál prochází. Díky investici bude na kanále vyměněno sedm silničních a jeden železniční most, z nichž šest mostů bude zdvižné konstrukce.

Video z unikátní přepravy mostu po vodě