Setkání hejtmanů na Vltavské vodní cestě po 20 letech

Doba čtení: 2 minuty
1. listopadu 2001 se odehrála společná návštěva vodních děl Slapy, Kamýk a Orlík hejtmany Středočeského a Jihočeského kraje Petrem Bendlem a Janem Zahradníkem, čímž se začal psát příběh novodobého splavnění Vltavy.

1. listopadu 2021 se – na den přesně po 20 letech – uskutečnilo přátelské setkání obou bývalých hejtmanů Středočeského a Jihočeského kraje, pánů Petra Bendla a Jana Zahradníka. Oba hejtmani a jejich hosté vyhodnotili dosažený pokrok při splavnění horní Vltavy a vyslechli si informace o připravovaných projektech.

Vyhodnocení 20 let práce na Vltavské vodní cestě bylo velmi pozitivní. Během osmileté projektové přípravy (2001- 2009), a následné osmileté stavební činnosti na 33 km Vltavské vodní cesty mezi Českými Budějovicemi a nádrží vodního díla Orlík (2009-2017), byly díky spolupráci obou krajů s ministerstvem dopravy a Ředitelstvím vodních cest ČR postaveny 4 nové plavební komory a přístaviště i přístavy pro rekreační plavbu. Vltavská vodní cesta dnes spojuje Jihočeský a Středočeský kraj a tvoří nyní novou páteř cestovního ruchu.

Oba hejtmani byli oceněni za svou dlouholetou činnost pamětními kormidelními koly, které jim předal ředitel obecně prospěšné společnosti Plavba a vodní cesty Tomáš Kolařík. Hosté zhlédli prezentace o přípravě dokončení lodních zdvihadel na vodních dílech Orlík a Slapy a prohlédli si stavební část lodního zdvihadla na hrázi VD Orlík.

Přímo nad kolejovou dráhou lodního zdvihadla Orlík proběhla diskuse o jeho dokončení. Ing. Josef Podzimek hostům vyprávěl o svém zapojení na jeho výstavbě, kdy v roce 1956 osobně jako student- brigádník betonoval kolejovou dráhu, ale muselo se to udělat tajně, aby ozubnice neskončila ve šrotu. Tam totiž v roce 1965, kdy byl Ing. Podzimek ředitelem závodu Dolní Vltava, na příkaz ÚV KSČ skončilo celé technologické vybavení velkého lodního zdvihadla, čímž bylo dokončení tohoto unikátního zařízení odsunuto o téměř 60 let, tedy dodnes. Generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy RNDr. Petr Kubala na místě Ing. Podzimkovi slíbil, že lodní zdvihadlo v příštích letech dokončí!