Průlomová investice pro zlepšení plavby a protipovodňové ochrany na dolní Odře

Doba čtení: 4 minuty
Dlouho očekávaná investice na ochranu před povodněmi na dolní Odře je zahájena. Wody Polskie podepsaly smlouvu se zhotovitelem rekonstrukce železničního mostu v Podjuchách na řece Regalica. Jde o krok k jednomu z nejdůležitějších úkolů, který zvýší protipovodňovou ochranu. Modernizace zařízení umožní efektivní provoz ledoborců, které v oblasti zajišťují zimní provoz.

U příležitosti podpisu smlouvy byla uspořádána tisková konference za účasti náměstka ministra infrastruktury Marka Gróbarczyka a prezidenta podniku Wody Polskie Przemysława Dacy. „Dnes dochází k mimořádně významné události, na kterou jsme čekali téměř 30 let. Tato investice zvyšuje protipovodňovou bezpečnost a otevírá přístup k vnitrozemské plavbě pro Štětín. Starý most ztěžoval lámání ledu a znemožňoval plavbu na Odře. Díky modernizaci poskytneme obyvatelům v zimě účinnější protipovodňovou ochranu, a získáme také první plně zprovozněnou vnitrozemskou lodní trasu spojující Baltské moře se Severním mořem,“ řekl náměstek ministra Gróbarczyk. „Most v Podjuchách je symbolem. Všichni jsme se snažili toto zařízení zprovoznit. Dalo by se říci, že jsme vzali věci do svých rukou. Jde o klíčovou investici pro protipovodňovou ochranu Štětína v hodnotě téměř 350 milionů PLN!“ zdůraznil prezident Daca.

Letošní zimní sezóna ukázala potřebu efektivní a dynamické možnosti napojení navazujících úseků vodního uzlu Štětín, proto je rekonstrukce železničního mostu přes Regalicu spolu s modernizací flotily ledoborců prioritním úkolem z hlediska zajištění komplexního systému protipovodňové ochrany na dolní Odře. Investice má strategický význam pro plavbu ve Štětínském vodním uzlu. Po dokončení prací bude vybudován nový dvoukolejný železniční most s podjezdnou výškou 6,20 m při nejvyšší plavební hladině a průjezdní šířkou 50 m, což je důležité pro zvýšení protipovodňové činnosti ve Štětíně a pro efektivní vedení polsko-německých akcí na lámání ledu. Současný stav zařízení je charakterizován nízkou světlou výškou mostu, což značně omezuje možnosti vnitrozemské plavby. Použití zdvižného mostu tak umožní průjezd nákladních lodí a ledoborců, jejichž průjezd je ale obtížný. Dosud byla tato činnost pracná, vyžadovala mnoho času, navíc je k dispozici šířka pouze 12,73 m pod zdvižným mostem. Zastaralá konstrukce mostu způsobuje i vzájemná omezení mezi železniční dopravou a vnitrozemskou plavbou. Provoz vlaků se totiž musí zastavit při vyzdvižení pohyblivého mostního pole, aby byl umožněn pohyb lodí pod mostem, na druhé straně je lodní doprava pod mostem zastavena, aby byla umožněna železniční doprava. V případě železniční dopravy je další významnou nevýhodou nedostatečná kapacita jednokolejného železničního mostu.      

„Most v Podjuchách je symbolem. Všichni jsme se snažili toto zařízení zprovoznit. Dalo by se říci, že jsme vzali věci do svých rukou. Jde o klíčovou investici pro protipovodňovou ochranu Štětína v hodnotě téměř 350 milionů PLN!“ zdůraznil prezident Daca. Letošní zimní sezóna ukázala potřebu efektivní a dynamické možnosti napojení navazujících úseků vodního uzlu Štětín, proto je rekonstrukce železničního mostu přes Regalicu spolu s modernizací flotily ledoborců prioritním úkolem z hlediska zajištění komplexního systému protipovodňové ochrany na dolní Odře. Investice má strategický význam pro plavbu ve Štětínském vodním uzlu. Po dokončení prací bude vybudován nový dvoukolejný železniční most s podjezdnou výškou 6,20 m při nejvyšší plavební hladině a průjezdní šířkou 50 m, což je důležité pro zvýšení protipovodňové činnosti ve Štětíně a pro efektivní vedení polsko-německých akcí na lámání ledu. Současný stav zařízení je charakterizován nízkou světlou výškou mostu, což značně omezuje možnosti vnitrozemské plavby. Použití zdvižného mostu tak umožní průjezd nákladních lodí a ledoborců, jejichž průjezd je ale obtížný. Dosud byla tato činnost pracná, vyžadovala mnoho času, navíc je k dispozici šířka pouze 12,73 m pod zdvižným mostem. Zastaralá konstrukce mostu způsobuje i vzájemná omezení mezi železniční dopravou a vnitrozemskou plavbou. Provoz vlaků se totiž musí zastavit při vyzdvižení pohyblivého mostního pole, aby byl umožněn pohyb lodí pod mostem, na druhé straně je lodní doprava pod mostem zastavena, aby byla umožněna železniční doprava. V případě železniční dopravy je další významnou nevýhodou nedostatečná kapacita jednokolejného železničního mostu.

Hodnota investice je více než 347 milionů zlotých (asi 2 miliardy Kč) a dodavatelem je Budimex. Výstavba nového železničního mostu v km 733,7 řeky Regalica spolu s doprovodnou infrastrukturou je realizována v rámci Projektu protipovodňové ochrany povodí Odry a Visly (POPDOW) – „Úkol 1 B.5 – Rekonstrukce mostů k zajištění minimální průchodnosti“, financované Světovou bankou a fondem EU (Connecting Europe Facility – CEF). Úkol bude realizovat Krajský vodohospodářský úřad ve Štětíně a Wody Polskie. Dokončení investice je plánováno na čtvrté čtvrtletí roku 2023.

Na dolní Odře budou obnoveny výhony a hráze

V rámci celého projektu je naplánována řada aktivit k posílení protipovodňové ochrany měst ležících podél střední a dolní Odry ve Štětíně, Słubice a Gryfino. Součástí plánovaných prací bude také výstavba a modernizace stávajících výhonů a hrází pro zlepšení průtoku povodňových vod a ledových ker v době nebezpečí ledové zácpy. Modernizace se bude týkat úseku řeky o celkové délce cca 24,4 km. Hlavním důvodem je zlepšení bezpečnosti během zimních operací ledoborců. Práce se týkají rekonstrukce systému výhonů a dalších regulačních staveb na úsecích řeky Odry v okolí Osinów Dolny, Gozdowice-Stara Rudnica, Kostrzyn nad Odrou, Górzyca a na výšině Słubice. Ledové bloky, které se v zimě hromadí na dolní a střední Odře, představují vážné povodňové riziko pro přilehlé oblasti. Rekonstrukce protipovodňových zařízení na Odře zajistí bezpečnost obyvatel povodí Odry. Výrazně zlepší průtokové poměry řeky, sníží možnost ucpání ledem a usnadní práci ledoborcům.

Plavba s respektem k přírodě

Investice usnadní i plavbu po Odře. „Zlepšujeme hloubky, tedy plavební podmínky pro ledoborce. Pokud projede ledoborec, znamená to, že čluny a plavidla vnitrozemské plavby mohou také volně plout,“ řekl Krzysztof Woś, viceprezident Polských vod. „Tento úkol je prováděn v souladu s nejvyššími standardy ochrany životního prostředí. Dá se říci, že jde o jeden z nejlépe připravených úkolů z hlediska ekologie. Odru to obohatí a nepovede to k její degradaci,“ soudí Marek Duklanowski, ředitel Polských vod ve Štětíně. Práce na protipovodňové ochraně a obnově plavebních podmínek mají hodnotu přes 247 milionů zlotých (asi 1,4 miliardy Kč). Budou realizovány v Západopomořanském a Lubušském vojvodství. Plánovaný termín dokončení je prosinec 2023.

Zdroj: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie